Welkom op de website van Os Thoes

 Wat is “Os Thoes”.

“Os Thoes” is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie in Cranendonck. Het is een initiatief van de Stichting Woonzorg Cranendonck. In “Os Thoes” staat het welbevinden van de bewoner op de eerste plaats. De zorg en begeleiding richten zich naar de wensen en noden van de bewoners. Hierbij wordt gekeken naar de capaciteiten van de individuele bewoner.

De bewoner moet de leefvorm als een echt thuis kunnen ervaren.

Belangrijk voor mensen met dementie is: wonen in een herkenbare, huiselijke, rustige omgeving met persoonlijke elementen van vroeger. De bewoners. een groep van 8 personen  vormen zo met elkaar een huishouden. Ze kunnen zelf , voor zover mogelijk, hun dagelijks leven inrichten. De eigen kamer is de plek waar de bewoners hun privacy kunnen vinden, terwijl de ruime woonkamer de centrale ruimte is waar gezamenlijke activiteiten plaats vinden.