Nieuws

Op deze pagina vindt u al het laatste nieuws rond Os Thoes.

Sinds april 2019 levert Land van Horne de 24 uurs zorg. Os Thoes blijft als zelfstandige eenheid binnen de thuiszorg afdeling van Land van Horne bestaan.

Het  team blijft verbonden aan Os Thoes. Indien nodig wordt er van uit Land van Horne ondersteuning geboden bij de uitvoering van de taken van het team.

Het Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor (RCOAK) heeft een bijdrage geleverd in de aanschaf van dagbestedings middelen, de  Stichting het RC Maagdenhuis en stichting Brentano's Steun des Ouderdoms hebben een bijdrage gedaan voor de aanschaf van een speciale TV.

Het Philips- de Jongh fonds heeft een bijdrage gedaan in de aanschaf van een duo-fiets.

Eind 2020 is Os Thoes uitgebreid met een mooie rustkamer, aangrenzend aan de eetkamer.