Financiën

Financiering van de zorg gebeurt op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De zorg wordt geboden op basis van het Volledig Pakket Thuis. In dit pakket is behandeling niet opgenomen. De bewoner behoudt haar/zijn eigen huisarts. Vanaf zorgzwaartepakket 5 (ZZP 5) komt men in aanmerking om geplaatst te worden in Os Thoes. Voor de woon- en leefkosten ( huur, overige woonlasten) wordt  maandelijks van de bewoner  een bijdrage gevraagd.

De bewoner betaalt daarnaast de wettelijke lage eigen bijdrage.

Deze is afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie van de bewoner.

In een persoonlijk gesprek kan daar meer informatie over gegeven worden.

Activiteiten en financiële verantwoording

De Stiching Woonzorg Cranendonck heeft een subsidie ontvangen voor de opstart van dit burgerinitiatief. Daarmee kunnen de kosten voldaan worden die gepaard gaan met het maken van een website, kosten van communicatie en eventueel externe advisering, indien nodig. 

Voor de start is er door de gemeente een huurgarantie en een garantie  aan de zorginstelling, om eventuele aanloopverliezen te kunnen dekken. Ook is in het kader van de WMO een positieve beschikking van de gemeente ontvangen om gerichte aanpassingen voor de doelgroep te kunnen doen.

Lokaal zullen sponsoren benaderd worden om nog extra voorzieningen in het kader van een zinvolle, prettige dagbesteding moglijk te maken.