Organisatie

De Stichting Woonzorg Cranendonck is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting huurt de accommodatie van woCom en verhuurt de kamers aan de bewoners. Land van Horne stelt zich, in een aparte overeenkomst met de bewoner, garant voor een 24 uurs begeleiding en zorg. Bewoners zijn verplicht de zorg af te nemen van Land van Horne.

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en de bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De zorgverleners worden betaald volgens de CAO zorg en welzijn.

De accommodatie ligt aan de Graafschap Hornelaan 27 in Budel.

De stichting voorziet in een “bewonersraad” waarmee regelmatig de gang van zaken in het huis besproken wordt.

De stichting heeft de ANBI status verkregen.